Opplevelser og læring

Skolebesøk på senteret

Gjennom et pedagogisk program og bruk av interaktive stasjoner og mobiler, vil elevene tas med på et engasjerende opplegg. Konkurranse bygger opp under læring gjennom motiverende aktiviteter. Tematikken spenner fra mattrygghet til fiskevelferd og -helse. Opplegget varer i 45-60 minutter og er tilpasset inntil 30 elever. Elevene deles opp i grupper for å sikre et godt faglig utbytte.

Utover det pedagogiske programmet er det muligheter for å lære om flere tema som havets betydning for fremtidens matfat, teknologiutvikling, samfunnsøkonomi og yrkesmuligheter. Disse temaene dekker kjerneelementer i flere fag, eksempelvis naturfag, samfunnsfag, logistikk, mat og helse samt utdanningsvalg.

Skolebesøk er gratis og må bookes i forkant.

 
 

Skolebesøk på sjølokalitet

 

Laksens hus tilbyr tverrfaglige og tilpassede undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole. Det pedagogiske og faglige innholdet bygger på kompetansemål i læreplanen og er kvalitetssikret i samarbeid med ungdomsskolelærere, Newton Alta og lærere ved Alta videregående skole.

For elevene vil det faglige opplegget omhandle produksjon av matfisk av laks i sjøvannsfasen. Aktiviteter elevene får ta del i er blant annet sløying og dissekering av fisk, uttak av bakteriologiske prøver og telling av lus. Med en undervannsdrone kan elevene få inspisere not og fortøyninger. Om bord er det også mulighet for å studere avansert fôringsteknologi, og observere fôring via kameraer i merdene.

Varighet ca. fem timer.  Vi serverer lunsj som del av opplegget for elevene.

For mer informasjon om undervisningsopplegg, ring Åse eller send oss en e-post.