Skolebesøk på senteret

Gjennom et pedagogisk program og bruk av interaktive stasjoner og mobiler, vil elevene tas med på et engasjerende opplegg. Konkurranseelementer bygger også opp under læring gjennom aktiviteter og styrker læringsopplevelsen. Tematikken spenner fra mattrygghet til fiskevelferd og -helse. Opplegget varer i en skoletime og er tilpasset inntil 30 elever. Elevene deles opp i tre grupper for å sikre et godt faglig utbytte.

Utover det pedagogiske programmet er det muligheter for å lære om flere tema som havets betydning for fremtidens matfat, teknologiutvikling samfunnsøkonomi og yrkesmuligheter. Disse temaene dekker kjerneelementer i flere fag, eksempelvis naturfag, samfunnsfag, logistikk, mat og helse samt utdanningsvalg.

Skolebesøk er gratis.

Skolebesøk på sjølokalitet

Laksens hus tilbyr tverrfaglige og tilpassede undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole. Det pedagogiske og faglige innholdet bygger på kompetansemål i læreplanen og er kvalitetssikret i samarbeid med ungdomsskolelærere, Newton Alta, og lærere ved Alta videregående skole.

For ungdomsskoleelevene vil det faglige opplegget omhandle produksjon av matfisk av laks i sjøvannsfasen. Aktiviteter elevene kan ta del i er blant annet sløying og dissekering av fisk, uttak av bakteriologiske prøver og telling av lus. Med en undervannsdrone kan elevene få inspisere not og fortøyninger. Om bord er det også mulighet for å studere avansert fôringsteknologi, og observere fôring via kameraer i merdene.

Varighet ca. fem timer.  Vi serverer lunsj som del av opplegget for elevene.

For mer informasjon om undervisningsopplegg, ta kontakt:

E-post: laksenshus@salmon.no
Telefon: 908 35 353