Om Laksens hus

 

Visningssenter for havbruk i Norge

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningstillatelser. Det er 26 visningstillatelser i drift pr. juli 2021, og flere planlagte annlegg. Klikk her for mer informasjon om visningssentere.


Målgrupper for Laksens hus

Alle er velkommen til å besøke Laksens hus. For skoleungdom er det utviklet egne opplegg rettet mot ungdomsskoletrinnet og videregående skole. Les mer om dette under skolebesøk.


Hvem står bak?

Laksens hus er et visningssenter som eies av NRS Farming AS. Det er et heleid datterselskap av NRS – Norway Royal Salmon ASA. NRS Farming AS driver oppdrett av laks i Finnmark og Troms. Oppdrettsaktivitetene er størst i Finnmark og ledelse/ administrasjon for denne regionen er lokalisert til Kunnskapsparken i Alta.

Kontaktinformasjon

Bilde av Maria Sparbo som holder en laks

Maria Sparboe

Daglig leder

E-post: maria.sparboe@salmar.no

Tlf: 
+ 47 908 35 353

Bilde av Åse Østvold som holder en laks

Åse Østvold

Visningskoordinator

E-post: 
aase.ostvold@salmar.no

Tlf: 
+47 45225384

Bilde av Emilie Dahlman som holder en laks

Emilie Dahlman

Guide / administrasjonskoordinator

Epost: emilie.dahlman@salmar.no

Tlf:
+47 90831169

Bilde av Adrian Aust som holder en laks

Adrian Aust

Båtfører

Tlf: 
+47 46886559

Planlegger du møte, arrangement eller liknende, ring eller send oss en e-post.